Ga naar de inhoud
Home » Funderingsherstel

Funderingsherstel

Waar wil je meer over weten?

Funderingsherstel in het kort

In algemene zin betekent funderingsherstel vaak het volledig vernieuwen van de fundering, maar dit is niet altijd noodzakelijk. Het herstelproces omvat doorgaans het vervangen van beschadigde en defecte delen van de fundering, meestal met behulp van staal en beton.

Een effectief funderingsherstel begint met een grondig onderzoek naar de bodem en de bestaande fundering. Dit omvat een visuele inspectie van de fundering via een inspectieput, meestal bij de voorgevel, en grondonderzoek door middel van sondering om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de draagkracht. De sonderingen bepalen ook de diepte van de stabiele zandlaag. Proefbelastingen op houten palen worden uitgevoerd om hun draagkracht te bepalen. Op basis van deze gegevens kan een constructeur de soort en lengte van de nieuwe palen adviseren, waarbij soms een boorgat nodig is voor verdere analyse.

Hieronder volgt een standaard stappenplan voor het identificeren van een zwakke fundering in uw woning en de actiepunten die daarop volgen.

Stappenplan voor funderingsherstel van uw woning

Het identificeren en herstellen van een funderingsprobleem kan in de volgende stappen worden aangepakt:

Stap 1: Identificatie van het probleem (zelf uitvoeren)

Scheuren in de muur door fundering
Scheuren in de muur door fundering
 • Visuele Inspectie: Controleer op tekenen van funderingsproblemen, zoals scheuren in muren, scheve vloeren, en klemmende deuren en ramen. Deze inspectie kan u zelf uitvoeren aan de hand van onze gids voor het herkennen van funderingsproblemen.
 • Raadplegen van Experts: Als u vermoedens heeft van funderingsproblemen, schakel dan een bouwkundig ingenieur of funderingsexpert in voor een gedetailleerde inspectie. Wij van Fundering.help kunnen u hierbij helpen. Wij hebben een groot netwerk van aannemers bij u lokaal in de buurt dat wij kunnen raadplegen voor advies.

Stap 2: Uitvoeren van funderingsonderzoek

Stap 3: Planning van het herstel

 • Keuze van Hersteltechniek: Afhankelijk van de funderingsproblemen, wordt een geschikte hersteltechniek gekozen, zoals het plaatsen van nieuwe funderingspalen of het versterken van de bestaande fundering. Bekijk hier welke funderingsherstel technieken het meest gangbaar zijn in Nederland.
 • Vergunningen en Offertes: Vraag indien nodig omgevingsvergunningen aan en vraag offertes op bij verschillende aannemers. Bekijk op deze pagina een voorbeeld van een kostenraming voor funderingsherstel van een gemiddelde woning in Nederland.
 • Overleg met uw buren of de VvE: Het is zeker de moeite waard om in samenwerking met uw directe buren de funderingsproblemen aan te pakken. Dit kan leiden tot een kostenbesparing en in sommige gevallen is het niet nodig om alle woningen op de begane grond volledig te ontruimen. Binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn de leden gezamenlijk verantwoordelijk voor de casco van hun gebouw(en). Daarom dienen de kosten voor het herstel van de fundering evenredig over de eigenaren verdeeld te worden, zelfs als u een bovenwoning heeft.

Stap 4: Financiering Regelen

 • Financieringsmogelijkheden: Onderzoek financieringsopties zoals een lening bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel of gemeentelijke subsidies.
 • Goedkope lening bij monumenten: Wanneer u restauratiewerkzaamheden aan een gemeentelijk monument wilt uitvoeren, waaronder het herstel van de fundering, kunt u vaak een voordelige lening aanvragen bij een restauratiefonds. Deze lening kenmerkt zich door een gunstige rente, specifiek bedoeld voor de restauratie van gemeentelijke monumenten.
  • Voor gemeentelijke- en Rijksmonumenten bestaat wel een beleidskader voor de uitvoering van werkzaamheden. Het beleidskader voor de fundering vindt u door de eigen gemeente te raadplegen. Hier volgt een voorbeeld van de gemeente Amsterdam Beleidskader Monumenten.
 • Offertes Vergelijken: Vergelijk de ontvangen offertes en kies een betrouwbare aannemer.

Stap 5: Uitvoering van het Herstel

 • Start Werkzaamheden: De aannemer begint met de herstelwerkzaamheden. Dit kan enige tijd in beslag nemen en mogelijk moet u tijdelijk uw woning verlaten.
  • Bij relatief eenvoudige projecten, zoals het plaatsen van nieuwe funderingspalen bij een enkele woning, kan het herstel binnen enkele weken voltooid zijn.
  • Voor complexere projecten, zoals bij grote gebouwen, monumenten of wanneer er sprake is van ernstige schade, kan het funderingsherstel enkele maanden duren.
 • Toezicht Houden: Houd toezicht op het werk en zorg dat alles volgens plan verloopt.

Stap 6: Afwerking en Controle

 • Afwerking: Na voltooiing van het herstel, zorgt de aannemer voor de nodige afwerking.
 • Eindinspectie: Laat een eindinspectie uitvoeren door een expert om te verzekeren dat het werk correct is uitgevoerd. Dit is belangrijk gezien veel aannemers vaak onderaannemers gebruiken die misschien niet alle afspraken naleven.

Stap 7: Nazorg

 • Opvolging: Houd na het herstel de staat van uw fundering in de gaten. Regelmatige inspecties om de 2-3 jaar kunnen toekomstige problemen voorkomen.

Dit stappenplan biedt een algemene leidraad. De specifieke stappen kunnen variëren afhankelijk van de individuele situatie van uw woning en de aard van de funderingsproblemen.

Aandachtspunten voor tijdens en vooraf de geplande werkzaamheden

Bij het uitvoeren van funderingsherstel zijn er enkele belangrijke aandachtspunten:

 1. Nulmeting: Laat vooraf een nulmeting uitvoeren door een expert om de huidige staat van uw pand en de omliggende gebouwen vast te leggen. Dit is cruciaal voor eventuele verzekeringsclaims die kunnen voortvloeien uit de werkzaamheden.
 2. Informeer de Buurt: Communiceer duidelijk met uw buren over de planning van de werkzaamheden. In sommige stadsdelen is het zelfs verplicht om een bouwbord te plaatsen met informatie over de verbouwing.
 3. Overlast Beperken: Houd rekening met mogelijke overlast zoals geluid, trillingen, en tijdelijke veranderingen in de toegankelijkheid van straten en parkeerplaatsen.

Funderingsherstel biedt ook kansen

Kelder aanleggen via het herstellen van de fundering
Kelder aanleggen via het herstellen van de fundering

Natuurlijk zit er een flinke kostenpost verbonden met het herstellen van uw fundering. Toch zijn er ook kansen om twee vliegen in één klap te vangen. De bouwwerkzaamheden zijn vaak zo grondig dat er gemakkelijk bouwkundige en constructieve technische veranderingen aan de woning gemaakt kunnen worden. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden;

 • Verdiepingshoogte: de verdiepingshoogte van een souterrain kan worden vergroot. Dit zorgt voor meer woongemak en bijvoorbeeld extra daglicht dankzij meer ruimte voor een koekoek raam.
 • Kelder: gezien de hele fundering open ligt is het maken van een kelderbak vaak een kleine extra moeite voor de aannemer. Uiteraard zitten hier extra kosten aan verbonden maar het kan snel veel extra ruimte creëren voor uw woning.
 • Isoleren: bij funderingsherstel is er een uitstekende gelegenheid om de isolatie van een pand te verbeteren. Hier zijn enkele manieren hoe dit kan:
  • Vloerisolatie: Tijdens het herstellen van de fundering kan er isolatiemateriaal worden aangebracht onder de nieuwe vloer, wat warmteverlies tegen gaat en de energie-efficiëntie verhoogt.
  • Kelderisolatie: Als er een nieuwe kelderbak wordt gemaakt, kunnen de kelderwanden en -vloer worden voorzien van isolatie om vocht en koude uit de grond te weren.
  • Randbalkisolatie: De randbalk die de nieuwe fundering vormt, kan worden ingepakt met isolatiemateriaal, wat koudebruggen vermindert en bijdraagt aan een stabielere temperatuur in het pand.

Situatieschetsen funderingsherstel bij verschillende type huizen

Kosten funderingsherstel in Nederland
Kosten funderingsherstel in Nederland

Om het verhaal over funderingsherstel in Nederland meer diepte te geven, kunnen we verschillende specifieke voorbeelden toevoegen die de complexiteit en variëteit van funderingsproblemen en hun oplossingen illustreren.

Voorbeeld 1: historisch pand in Amsterdam

 • Situatie: Een monumentaal grachtenpand in Amsterdam vertoont scheuren in de gevel en verzakkingen.
 • Herstel: Gezien de historische waarde wordt gekozen voor een methode die de structuur van het pand zo min mogelijk aantast, zoals het injecteren van een groutmengsel om de bestaande fundering te versterken.
 • Financiering: De eigenaar maakt gebruik van gemeentelijke subsidies specifiek bedoeld voor het behoud van monumentale panden.
 • Gemiddelde woningoppervlakte: Circa 150 m² (gezien de grotere omvang van historische panden aan de grachten).
 • Kostenraming: Aangezien groutinjectie vaak specifieker en duurder is, schatten we €1.500 tot €2.500 per m².
 • Totale kosten: 150 m² x gemiddeld €2.000 = €300.000.
 • Isolatietips: Bij de groutinjectiemethode voor funderingsherstel kan bodemisolatie in de kruipruimte worden overwogen. Dit verbetert de isolatie direct onder de vloer en helpt bij het behouden van een stabiel binnenklimaat. Hiervoor kan extra subsidie worden aangevraagd.

Voorbeeld 2: rijtjeshuis in Rotterdam

 • Situatie: Een rijtjeshuis in Rotterdam kampt met paalrot door lage grondwaterstanden.
 • Herstel: De keuze valt op het plaatsen van nieuwe schroefinjectiepalen, een methode die effectief is in dichtbebouwde stedelijke gebieden.
 • Financiering: De eigenaar sluit een lening af bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om de kosten te dekken.
 • Gemiddelde woningoppervlakte: Circa 100 m².
 • Kostenraming: Schroefinjectiepalen kosten gemiddeld €1.000 tot €2.000 per m².
 • Totale kosten: 100 m² x gemiddeld €1.500 = €150.000.
 • Isolatietips: Bij het plaatsen van schroefinjectiepalen kan gelijktijdig vloerisolatie van de begane grond worden aangebracht. Dit kan door isolatiemateriaal aan te brengen aan de onderzijde van de vloer, direct boven de nieuwe fundering.

Voorbeeld 3: vrijstaande woning in Haarlem

 • Situatie: Een vrijstaande woning in Haarlem ondervindt problemen door verzakking.
 • Herstel: Hier wordt gekozen voor een kelderbakconstructie, waarmee niet alleen de fundering wordt hersteld, maar ook extra woonruimte wordt gecreëerd.
 • Financiering: De eigenaar gebruikt eigen middelen en een deel financiering via een lokale bank.
 • Gemiddelde woningoppervlakte: Circa 120 m².
 • Kostenraming: Kelderbakconstructie is een ingrijpende methode, dus we schatten €1.500 tot €2.500 per m².
 • Totale kosten: 120 m² x gemiddeld €2.000 = €240.000.
 • Isolatietips: Bij de installatie van een kelderbakconstructie voor funderingsherstel is het een uitstekende kans om de kelderwanden en -vloer te isoleren. Dit helpt bij het verminderen van warmteverlies en vochtproblemen in de kelder.

Voorbeeld 4: woonwijk in Zaanstad

 • Situatie: Een gehele woonwijk in Zaanstad moet funderingsherstel ondergaan vanwege verzakkingen.
 • Herstel: Een grootschalig project wordt opgezet waarbij gebruik wordt gemaakt van jetgrouting om de grond te stabiliseren.
 • Financiering: Dit project wordt gefinancierd door een combinatie van overheidsfondsen en bijdragen van de woningeigenaren.
 • Gemiddelde woningoppervlakte per huis: Circa 100 m².
 • Kostenraming: Jetgrouting is een complexe techniek, dus de kosten kunnen variëren tussen €1.500 en €2.500 per m².
 • Totale kosten per huis: 100 m² x gemiddeld €2.000 = €200.000.
 • Isolatietips: Bij jetgrouting of andere funderingsherstelwerkzaamheden in een woonwijk, kan men de kruipruimtes van de woningen isoleren. Dit kan door isolatiemateriaal aan te brengen op de bodem van de kruipruimte of tegen de onderkant van de vloer.

Deze voorbeelden laten zien hoe divers funderingsproblemen kunnen zijn en hoe verschillend de oplossingen en financieringsmogelijkheden zijn, afhankelijk van de locatie, het type pand, en de specifieke problemen die zich voordoen.

De kostenramingen zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie, de complexiteit van het werk, en de prijzen van de ingeschakelde aannemers. Het is altijd raadzaam om meerdere offertes aan te vragen en een gedetailleerde inspectie uit te laten voeren voor een nauwkeurige kostenberekening.

Let bij het isoleren op het volgende. Bij elke isolatieverbetering is het belangrijk om ook de ventilatie van de woning in acht te nemen. Goede isolatie gaat hand in hand met een effectief ventilatiesysteem om vocht- en schimmelproblemen te voorkomen.

Funderingsherstel voorkomen

Funderingsproblemen voorkomen
Funderingsproblemen voorkomen / Figuur credits: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Gebouweigenaren op individueel niveau beschikken over beperkte opties om proactief te handelen tegen funderingsschade. Vaak worden zij pas geconfronteerd met funderingsproblemen wanneer het te laat is voor preventieve overwegingen. Hier volgt een korte opsomming van de voornaamste technische ingrepen die uitvoerbaar zijn om schade aan funderingen te vermijden, zowel op het niveau van wijken als op het niveau van individuele gebouwen.

De beheersing van de waterhuishouding is essentieel in het voorkomen van schade aan funderingen. Het handhaven van een constante en voor de bestaande funderingen passende grondwaterstand in elk gebied vormt een basale voorwaarde. Daarnaast zijn er zowel op het niveau van het gebied als op het niveau van het gebouw aanvullende preventieve maatregelen mogelijk met betrekking tot de waterhuishouding.

Op het niveau van het gebied kan dit bijvoorbeeld het compartimenteren van zones inhouden door het plaatsen van damwanden, die helpen de grondwaterstand te stabiliseren, of het creëren van wateropslagplaatsen, die eveneens bijdragen aan de stabilisatie van de grondwaterstand.

Als huis of pandeigenaar van het gebouw kan men denken aan het installeren van een infiltratiedrainage (waardoor water de bodem in wordt geleid) of het implementeren van een retourbemalingssysteem (waarbij elders opgepompt grondwater terug de grond in wordt gebracht).

Naast de regulatie van de waterhuishouding kan schade in sommige gevallen ook voorkomen worden door aanpassingen te maken aan de bestaande fundering van een gebouw. Dit kan door het preventief versterken van de fundering, bijvoorbeeld door het verbreden en verstevigen van de funderingsbalken van de onderbouw en/of het bijplaatsen van extra funderingspalen.

Veelgestelde vragen over funderingsherstel

Wanneer is funderingsherstel nodig?

Funderingsherstel is nodig bij tekenen van verzakking, zoals scheuren in muren, scheve vloeren, of klemmende deuren en ramen.

Hoe lang duurt funderingsherstel gemiddeld?

De tijdsduur varieert, maar eenvoudige projecten kunnen enkele weken duren, terwijl complexere herstelwerkzaamheden maanden kunnen vergen.

Wat zijn de gemiddelde kosten van funderingsherstel?

De kosten variëren sterk afhankelijk van de omvang en methode van herstel, maar gemiddeld liggen ze tussen €1.000 en €2.500 per vierkante meter.

Is er financiële ondersteuning beschikbaar voor funderingsherstel?

Ja, in sommige gevallen zijn er subsidies of leningen beschikbaar, zoals via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel of voordelige leningen.