Ga naar de inhoud

Fundering problemen herstellen

Het funderingsprobleem in Nederland

Al meer dan twintig jaar is het een bekend gegeven dat funderingsproblemen zich voordoen bij een breed scala aan panden in ons land, waaronder huizen, kantoren, bedrijfsgebouwen en scholen. Desondanks is er vanuit de hoek van gebouweigenaren, hypotheekverstrekkers, lokale overheden en zelfs de nationale politiek geen structurele aandacht of actie ondernomen.

Het lijkt erop dat vrijwel niemand bereid of in staat is geweest om deze problematiek echt onder ogen te zien. Voor geen enkele betrokken partij leek het voordelig om het funderingsprobleem in al zijn ernst op de agenda te zetten. Gebouweigenaren waren bang voor de financiële lasten, hypotheekverstrekkers vreesden de impact op de waarde van de panden, en overheden waren bezorgd over de financiële en sociale consequenties die het aanpakken van de funderingsproblemen met zich mee zou brengen.

Het resultaat hiervan is (1) een gebrek aan duidelijkheid over de precieze grootte van het probleem met funderingen en de mogelijke oplossingen ervoor en (2) een toenemende opeenstapeling van persoonlijke en maatschappelijke problemen in vele wijken en dorpen. Dit scenario leidt tot een potentieel voor maatschappelijke ontwrichting. Er is dringend behoefte aan een landelijke strategie om de problemen met funderingen aan te pakken.

Steden en regio’s met verzakkingen

Een recent rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) uit februari 2024 geeft aan dat er acute funderingsproblemen in Nederland, zowel in steden als in landelijke gebieden. Op het moment zijn er rond de 425.000 panden die al te maken hebben met verzakkingsschade of die in de periode tot 2035 hiermee geconfronteerd zullen worden.

Zonder ingrijpende preventieve acties zal het aantal panden dat schade aan de fundering ondervindt aanzienlijk stijgen. De geschatte totale kosten van de schade kunnen oplopen tot wel € 54 miljard. De problemen met funderingen brengen niet alleen aanzienlijke economische, maar ook diepgaande emotionele en sociale consequenties met zich mee voor de betrokkenen. Een veilig en betaalbaar thuis vormt een fundamentele behoefte voor mensen; slechte funderingen en de daaruit voortvloeiende verzakkingsschade brengen deze basisbehoefte ernstig in gevaar, waardoor mensen hun leven plotseling op een zeer onzekere basis zien.

In steden kunnen funderingsproblemen variëren afhankelijk van de bodemsamenstelling. Specifiek voor steden zoals Rotterdam, Zaanstad, Haarlem, en Gouda hebben gemeente beleid ontwikkeld om funderingsproblemen aan te pakken en burgers te helpen met funderingsherstel. Deze steden hebben een extra risico door de bouw op een slappe bodem van veen en klei. Maar het probleem met funderingen is groter in Nederland dan alleen de bovenstaande steden want ook gebieden rondom de grote rivieren en op het platte land zijn regio’s waar meldingen van funderingsproblemen worden ontvangen.

Funderingsproblemen herkennen

Funderingsproblemen in Nederland kunnen worden geïdentificeerd aan verschillende signalen:

  1. Scheve Vloeren: Een van de meest opvallende tekenen van funderingsproblemen is wanneer vloeren in huis niet meer waterpas zijn.
  2. Vervormde Deuren en Ramen: Deuren en ramen die niet goed sluiten of klemmen kunnen wijzen op funderingsproblemen. Dit komt doordat de structuur van het huis verschuift.
  3. Scheuren in Muren: Grote scheuren in zowel de bouwmuren als niet-dragende muren kunnen indicatief zijn voor funderingsproblemen.
  4. Hoogteverschillen: Duidelijke hoogteverschillen tussen de woning en de stoep of tussen verschillende delen van het huis kunnen duiden op verzakkingen.
  5. Grondwaterstand: Een dalende grondwaterstand kan vooral problematisch zijn voor houten paalfunderingen, wat kan leiden tot paalrot.

Zoekt u meer verdieping om zo zeker te zijn van uw eigen fundering, dan kan u deze verdiepende informatie vinden op onze pagina over het herkennen van funderingsproblemen. Het is belangrijk om bij het herkennen van deze signalen zo snel mogelijk actie te ondernemen. Verder kan u op de volgende pagina meer gedetailleerde informatie vinden over de oorzaken van funderingsproblemen.

De aanpak van funderingsproblemen

Scheuren in de muur door fundering
Scheuren in de muur door zwakke fundering

De aanpak van funderingsproblemen omvat meestal een uitgebreid funderingsonderzoek, waarbij de fundering wordt geclassificeerd als groen (geen probleem), oranje (monitoring gewenst) of rood (vervanging noodzakelijk). Bij een rode classificatie volgen het aanvragen van offertes, vergunningen en financiering, en uiteindelijk de uitvoering van het herstel.

Het herstellen van funderingen is een cruciaal aspect in het behoud van de structurele integriteit en veiligheid van uw woning. Vooral in steden als Rotterdam, waar historische woningen vaak rusten op houten paalfunderingen, is dit een uitdaging die niet genegeerd kan worden. Fundering.help dient als een uitgebreide gids voor huiseigenaren die geconfronteerd worden met funderingsproblemen, zoals verzakking, paalrot of andere gerelateerde kwesties.

Door de complexiteit van funderingsherstel in kaart te brengen en u te voorzien van praktische tips en deskundig advies, streeft deze website ernaar u te ondersteunen in elke stap van het proces. Met onze tips en hulp hopen we niet alleen uw woning veiliger en duurzamer te maken, maar ook de waarde ervan te verhogen voor de toekomst.

Communiceer en wacht niet te lang

Het is van belang dat woningeigenaren goed communiceren met huurders en buren, vooral in gevallen van gedeeld eigendom van de fundering zoals bij een Vereniging van Eigenaren (VvE). Kosten voor funderingsherstel kunnen aanzienlijk zijn, vaak rond de 80.000 euro per woning, wat een grote financiële last kan betekenen voor huiseigenaren.

Subsidie en gunstige leningen

Gelukkig bieden veel gemeente woningeigenaren subsidies of lage rente leningen voor het herstel van fundering zoals bijvoorbeeld het Funderingslening via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel of Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Wij kunnen u helpen bij het realiseren van een subsidie voor uw fundering reparatie.

Wie is Fundering.help?

Als experts met dertig jaar ervaring in funderingsherstel, bieden wij in Nederland advies en expertise in deze sector. Ons team bestaat uit honderden gespecialiseerde bouwkundige inspecteurs en constructeurs, die verspreid over het land werkzaam zijn. Zij zijn vaardig in het identificeren en oplossen van funderingsproblemen, en begeleiden u van begin tot eind – van het opstellen van een gedegen plan tot de implementatie van een nieuwe, solide fundering. Ons uitgebreide netwerk zorgt ervoor dat we snel en effectief lokale hulp kunnen bieden. Het is essentieel om niet te wachten met het aanpakken van funderingsproblemen, aangezien vertraging kan leiden tot verdere schade aan uw huis. Wij adviseren u daarom om onmiddellijk contact met ons op te nemen voor een uitvoerig funderingsonderzoek.