Ga naar de inhoud
Home » Subsidies en leningen voor funderingsherstel

Subsidies en leningen voor funderingsherstel

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Een Fonds Duurzaam Funderingsherstel lening is bedoeld om urgent funderingsherstel aan uw woning te financieren. Het is beschikbaar in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het fonds. Het fonds heeft een omvang van € 20 miljoen en wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)​

  • Doel: Dit fonds is opgericht om eigenaar-bewoners te ondersteunen met de financiering van urgent funderingsherstel. De kosten voor een gemiddelde funderingsherstel liggen tussen de 80.000-100.000 euro, dit fonds kan daarom acuut hulp bieden.
  • Voorwaarden: De lening is beschikbaar in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het fonds. Om in aanmerking te komen, moet uit een visuele inspectie of funderingsonderzoek blijken dat de fundering niet meer voldoet en vervanging onvermijdelijk is.
  • Procedure: Eigenaren dienen eerst bij hun gemeente of provincie na te gaan of zij in aanmerking komen voor subsidie. De gemeente of provincie bepaalt welke woningen en woonblokken in aanmerking komen voor een aanvraag uit het fonds.
  • Financiering: Het fonds wordt gefinancierd door de Rijksoverheid, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), deelnemende gemeenten en provincies, en andere partijen zoals banken en verzekeraars.
  • Maximale Lening: Het bedrag dat geleend kan worden, is afhankelijk van factoren zoals inkomen, waarde van de woning en de bestaande hypotheek.
  • Rentetarief: Het fonds biedt een marktconform rentetarief, met opties voor een rentevaste periode van 10 of 30 jaar. Voor minder draagkrachtigen is er een speciale Maatwerklening, waarbij de gemeente of provincie de kwijtgescholden rente over de lening betaalt.

Voor meer informatie over dit fonds kan u terecht op de website Funderingsherstelfonds.nl.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Hoewel deze subsidie primair gericht is op duurzame energie en energiebesparing, kan het ook relevant zijn voor huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen in combinatie met funderingsherstel. De ISDE biedt ondersteuning voor verschillende duurzaamheidsmaatregelen​​. Lees er alles over op de website van de Rijksoverheid.nl.

Subsidieregeling in Rotterdam en omgeving

De stad Rotterdam heeft een aanzienlijk aantal woningen (ongeveer 120.000) met een fundering van houten palen, met naar schatting 20.000 woningen die nu of in de nabije toekomst te maken krijgen met funderingsproblemen. Fundering.help heeft een uitgebreide pagina over funderingsherstel in Rotterdam. Daarnaast kan u ook terecht bij de gemeente Rotterdam biedt diverse hulpmiddelen en ondersteuning, waaronder een funderingsloket voor advies en subsidie voor funderingsonderzoek​. Meer informatie kan u vinden op Rotterdam.nl en Kcaf.nl.

Subsidieregeling in Haarlem

De gemeente Haarlem biedt ondersteuning via een funderingsloket, waar huiseigenaren advies en begeleiding kunnen krijgen over funderingsonderzoek en -herstel. Funderingsproblemen komen in Haarlem voor in verschillende wijken, zoals het Rozenprieel, de Leidsebuurt, het Kleverpark, de Bomenbuurt, en de Transvaalbuurt. Meer informatie kan u vinden op Haarlem.nl.

Subsidieregeling in Zaanstad

In Zaanstad bestaat er een subsidieregeling voor het stimuleren van funderingsherstel van woningen. Deze regeling heeft verschillende onderdelen, waaronder een subsidie voor funderingsonderzoek en verduurzaming bij funderingsherstel. Het subsidiebedrag kan variëren afhankelijk van de specifieke voorwaarden van de regeling. Lees alles over de voorwaarden en de subsidieregeling op de website Duurzaambouwloket.nl.

Aanpak per Gemeente

Gemeenten hebben specifieke initiatieven en beleid ontwikkeld voor de aanpak van funderingsproblematiek. Het is belangrijk voor huiseigenaren om contact op te nemen met hun lokale gemeente voor specifieke informatie en mogelijke ondersteuning bij funderingsproblemen.

Voor meer gedetailleerde informatie over de beschikbare financiële hulp en het proces om een aanvraag te doen, kunt u de website van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel raadplegen.