Ga naar de inhoud
Home » Soorten funderingen in Nederland

Soorten funderingen in Nederland

Over welke soort fundering wil je meer informatie?

Op deze pagina behandelen we funderingstypes, mocht je geïntresseert zijn in het funderingsherstel dan verwijzen wij je graag door naar de pagina over funderingsherstel technieken.

Het type fundering verschilt per bodemsamenstelling

Er bestaan verschillende soorten funderingen: sommige panden zijn voorzien van een ondiepe fundering, terwijl andere gebouwen juist een diepe fundering hebben. Een ondiepe fundering betekent dat de onderbouw direct op de grond steunt, terwijl een diepe fundering inhoudt dat de constructie op palen is gefundeerd. Wat betreft het materiaal van deze palen, is er een evolutie merkbaar: bij oudere constructies zijn de palen doorgaans van hout, terwijl bij recentere bouwwerken betonnen palen worden gebruikt.

De keuze voor het type fundering hangt af van de bodemsamenstelling en het gewicht van het gebouw. Een ondiepe fundering volstaat wanneer de ondergrond uit stevige, weinig samendrukbare lagen bestaat, zoals zand of harde klei, en het gebouw relatief licht is. Echter, op bodems van veen of slappe klei, waar meer draagkracht vereist is, wordt een diepe fundering op palen noodzakelijk. Tijdens de snelle wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog, toen er haastig veel woningen gebouwd werden, is in bepaalde gevallen deze diepe fundering niet toegepast, ook al zou men tegenwoordig inzien dat dit wel noodzakelijk was.

Fundering op staal

Fundering op staal, ook bekend als strokenfundering, is een populaire keuze voor lichtere constructies waarbij de bodem voldoende draagkracht biedt. Deze funderingstype maakt gebruik van brede stroken van gewapend beton onder alle dragende muren, en is ideaal wanneer grondverbetering nodig is om de draagkracht van de bodem te verhogen. Ondanks de naam ‘op staal’, wordt staal niet per se in de fundering gebruikt; de term verwijst naar de stevige ondergrond waarop de constructie rust.

Een fundering op staal wordt vooral gebruikt in gebieden waar de dragende zandlaag zich dicht bij het grondoppervlak bevindt, zoals vaak het geval is in het oosten van Nederland of langs de kust. Deze fundering bestaat meestal uit een grote betonnen plaat of stroken en is geschikt voor lichtere constructies. De kosten voor een fundering op staal liggen rond de €225 per vierkante meter. De exacte kosten kunnen variëren afhankelijk van de vorm van de fundering (plaat-, stroken- of poerfunderingen) en de hoeveelheid gebruikte materialen.

Grondverbetering kan noodzakelijk zijn om een sterkere ondergrond voor een fundering op staal te creëren. Dit kan worden bereikt door slecht draagkrachtige lagen te vervangen met materialen zoals schoonzand, polystyreenschuimblokken, Argexkorrels, schuimslakken, of schuimbeton. Deze maatregel is vooral nodig wanneer de bovenste grondlaag van slechte kwaliteit is​.

Het storten van een fundering op staal vereist het graven van sleuven tot een diepte van minimaal 80 centimeter om vorstschade te voorkomen, waarna beton wordt gestort, vaak versterkt met betonstaal. Dit proces zorgt ervoor dat de fundering stevig en duurzaam is.

Strokenfundering

Strokenfundering is vergelijkbaar met fundering op staal en wordt toegepast onder alle dragende muren van het gebouw. Het is vooral effectief voor het verdelen van het gewicht van het gebouw over een groot oppervlak, waardoor de stabiliteit van de constructie wordt verzekerd. Het is een van de meest traditionele vormen van fundering en wordt vooral toegepast bij gebouwen met dragende muren.

Strokenfundering bestaat uit betonnen stroken die onder alle dragende muren worden geplaatst om het gewicht gelijkmatig over de grond te verdelen. De breedte en diepte van de stroken zijn afhankelijk van de belasting van de muur en de draagkracht van de grond.

Een belangrijk voordeel van strokenfundering is dat het een kostenefficiënte oplossing kan bieden voor gebouwen op stabiele, draagkrachtige grond. Het is echter minder geschikt voor grond met een lage draagkracht of voor gebouwen met een zeer zware belasting, waar diepere funderingen zoals paalfunderingen nodig kunnen zijn.

Fundering op palen

Paalfundering wordt toegepast wanneer de grond nabij de oppervlakte niet draagkrachtig genoeg is. Heipalen leiden het gewicht van de constructie af naar stevige zandlagen dieper in de bodem. Deze methode is ook effectief voor het vermijden van beschadiging door trillingen in bebouwde gebieden

Voor locaties waar de dragende zandlaag dieper ligt, zoals vaak in het westen van Nederland en rondom de rivieren zoals in Rotterdam bijvoorbeeld, is een paalfundering de betere keuze. Zoals vermeld brengt dit type fundering brengt de last van de constructie over naar een diepere, stevigere laag. De kosten voor een paalfundering beginnen bij €2.500, aangezien er minimaal twee palen nodig zijn voor de stabiliteit van de constructie. De prijs per paal is ongeveer €1.250. De keuze voor het type paal (bijvoorbeeld houten palen, betonpalen, of geschroefde palen) kan ook invloed hebben op de kosten. Lees hier meer over de kosten voor funderingsherstel.

Schroefpalen fundering

Schroefpalen fundering biedt een trillingsvrije en geluidsarme oplossing voor uiteenlopende bouwprojecten, waaronder woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Deze funderingsmethode is ideaal voor locaties waar traditioneel heien niet mogelijk is vanwege de bodemgesteldheid of waar de aanvoer van prefab palen lastig is. Schroefpalen kunnen volledig met wapening worden voorzien, waardoor ze ook als trekpaal kunnen fungeren, wat de veelzijdigheid van dit funderingssysteem verder vergroot.

Prefab stalen funderingsschroeven, bekend als schroefpalen, bieden een efficiënt alternatief voor traditionele betonfunderingen. Deze schroeven zijn snel en minder arbeidsintensief te installeren, waarbij geen wachttijd voor het drogen van beton nodig is. Deze methode vereist geen betonmolens, slechts een schroefmachine bediend door één persoon, wat de installatiesnelheid verhoogt en de bouwplaats schoon houdt. De voordelen omvatten gemakkelijke installatie, geen onderhoud, snelle montage, hoge stabiliteit, en precisie, wat het een superieure keuze maakt voor veel bouwtoepassingen​.

Schroeffundamenten, gebaseerd op het principe van paalfunderingen, zijn ontworpen om zowel horizontale als verticale belastingen op te nemen. Deze gegalvaniseerde stalen buizen met schroefdraad worden geïnstalleerd zonder de noodzaak van grondverzet en kunnen zowel als toplaag- als dieptefundering worden toegepast. Ze zijn geschikt voor een breed scala aan projecten, waaronder constructies op hellingen, in smalle of moeilijk toegankelijke locaties, en voor tijdelijke bouwprojecten. Deze methode staat bekend om zijn milieuvriendelijkheid, efficiëntie, veiligheid, en snelle montage, en veroorzaakt nauwelijks bodemschade.

Het gebruik van schroeffunderingen biedt een duurzame oplossing voor verschillende soorten constructies. De installatie is snel en efficiënt, waardoor de kosten voor graven en betonstorten verminderen. Dit resulteert in lagere loonkosten en een schone werkplek, zonder de noodzaak voor betonmolen en cementzakken bijvoorbeeld. Uiteindelijk zijn schroeffunderingen over het algemeen kostenefficiënter en beter dan traditionele betonfunderingen.

Poerenfundering

Poerenfundering, ook bekend als pijlerfundering, wordt gebruikt om puntlasten van de constructie naar de grond over te brengen. Dit type fundering bestaat uit individuele blokken of ‘poeren‘ van beton die op specifieke punten onder de constructie worden geplaatst, zoals onder kolommen of zware constructieve elementen. Poerenfundering is bijzonder geschikt voor constructies waar de belastingen geconcentreerd zijn op bepaalde punten in plaats van gelijkmatig verdeeld over de gehele structuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen van tuinhuisje of overkappingen.

Een van de voordelen van poerenfundering is de flexibiliteit in ontwerp, waardoor het mogelijk is om de fundering precies af te stemmen op de vereisten van specifieke belastingspunten. Dit kan bijzonder nuttig zijn in gebieden met variërende grondcondities, waar sommige delen van de bouwplaats een hogere draagkracht hebben dan andere. Het toepassen van poerenfundering kan ook kostenefficiënt zijn in situaties waar alleen specifieke delen van de constructie versterkte ondersteuning nodig hebben.

Welk funderingstype is het stevigste?

Elke funderingstype heeft zijn eigen voor- en nadelen en de keuze hangt sterk af van de specifieke eisen van het bouwproject en de eigenschappen van de bodem. Het is cruciaal om de juiste fundering te kiezen om de stabiliteit en duurzaamheid van de constructie te waarborgen. Het leggen van een fundering vereist een gedegen voorbereiding en start met een funderingsonderzoek. Daarna worden er meestal sleuven dieper in de grond worden gegraven tot een harde laag wordt bereikt en vervolgens wordt gevuld met beton voor een sterke basis

De materialen die gebruikt worden voor funderingen variëren van beton, staal, stenen tot bakstenen, afhankelijk van de ontwerpbelastingen en het type onderliggende grond​​. Het ontwerp en de constructie van de fundering moeten rekening houden met de impact op de omgeving en mogelijke verstoringen van de nabijgelegen grond​.

Wilt u weten welke fundering uw huis heeft? Mocht u verder nog vragen hebben dan beantwoorden wij die graag via onze algemene funderingsvragen pagina.