Ga naar de inhoud
Home » Funderingsherstel in Rotterdam

Funderingsherstel in Rotterdam

Naar welke informatie bent u op zoek?

De funderings risico wijken in Rotterdam

Funderingskaart van Rotterdam
Funderingskaart van Rotterdam (credits: gemeente Rotterdam)

In Rotterdam komen funderingsproblemen met name voor in de oudere wijken. Enkele van deze wijken zijn Kralingen, Hillegersberg, het Oude Noorden, Kleiwegkwartier, Liskwartier, Oude Noorden, Agniesebuurt, het Oude Westen, Middelland, Nieuwe Westen, Tussendijken, Bospolder, Delfshaven, Nieuwe Werk, Noordereiland, delen van Spangen en enkele andere delen van de stad. Voor een exact overzicht van de risicogebieden in Rotterdam kan u deze gedetailleerde funderingskaart bekijken van de gemeente. De bovenstaande wijken bevatten vaak oudere gebouwen die op houten paalfunderingen zijn gebouwd.

Hoeveel huizen hebben een funderingsprobleem in Rotterdam?

De exacte aantallen huizen met funderingsproblemen in deze specifieke wijken zijn niet direct beschikbaar, maar in Rotterdam hebben ongeveer 120.000 woningen een fundering van houten palen, wat een indicatie geeft van de potentiële omvang. Het probleem groeit voor de Rotterdammer en kan tot een grote financiële strop leiden bij huiseigenaren en bedrijven.

Woningen vóór 1970

Funderingsherstel bij woningen gebouwd voor 1970
Funderingsherstel bij woningen gebouwd voor 1970

Huizen voor het bouwjaar 1970 in Rotterdam behoren allemaal tot de hoogste risicoklasse. Dit komt omdat al deze huizen rusten op een houten paalfundering wat zeer gevoelig is voor rot. Paalrot, in bouwkundige termen, ontstaat doordat het grondwaterpeil de afgelopen jaren niet meer stabiel is. Hierdoor komen de houten palen droog meerdere malen droog te staan wat zorgt voor rotting door de bijkomende zuurstof. Dit zal uiteindelijk leiden tot een zeer zwakke fundering en verzakkingen.

Een specifieke wijk die veel te kampen heeft met bodemdaling en daaraan gerelateerde funderingsproblemen is Bloemhof. Veel huizen in deze wijk zijn niet op heipalen gebouwd en zakken mee met de bodem. Dit leidt tot problemen zoals wateroverlast, schimmel, vocht, en scheuren in vloeren en muren. Twijfelt u ook? Bekijk dan onze pagina waarin wij tips geven voor het herkennen van funderingsproblemen.

Wij raden daarom ook aan om een funderingsonderzoek preventief te laten uitvoeren. Via Funderings.help kan u een lokaal bouwkundig expert inschakelen om dit funderingsonderzoek te laten uitvoeren. Vraag via ons een vrijblijvende offerte aan voor dit onderzoek.

Woningen vanaf 1970-1980 hebben een laag risico

funderingen woningen na 1970
Funderingen woningen na 1970

Vanaf bouwjaar 1970 maar eigenlijk pas zeker vanaf 1980 is het waarschijnlijk dat uw huis op betonnen palen is gebouwd en het risico kleiner is op verzakkingen. Waar wel op gelet moet worden is op optrekkend vocht in deze huizen gezien dit ook een indicatie kan zijn van een verzwakte fundering. U kunt alle funderingsinformatie over uw huis vinden in het Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ook wel kadaster als deze na 1980 is gebouwd. Nog steeds niet zeker? Voer dan eerst zelf een funderingsinspectie uit of laat een expert uw woningen komen controleren.

Bouweenheid in Rotterdam

In Rotterdam zijn veel woningen met elkaar verbonden. Deze huizen zijn gelijktijdig opgetrokken en hebben een gemeenschappelijke fundering met de aangrenzende panden, wat bekend staat als een ‘bouweenheid‘. Het is aan te raden om gezamenlijk de funderingen van dergelijke aan elkaar grenzende woningen te inspecteren. De gemeente Rotterdam biedt hiervoor subsidies aan. Een belangrijke voorwaarde is echter dat de buren gezamenlijk instemmen met het onderzoek naar de fundering. De eerste stap is dus om in gesprek te gaan met de buren en hen te betrekken bij dit initiatief.

Bent u benieuwd met welke van uw buren u in gesprek dient te gaan? Elk huis in Rotterdam heeft een unieke pandkaart in het Stadsarchief. Op deze pandkaart vindt u de dossiernummers die betrekking hebben op de oorspronkelijke bouw en eventuele verbouwingen van het pand. Door het dossiernummer van uw woning op te zoeken, kunt u nagaan welke naburige panden hetzelfde nummer delen. Dit stelt u in staat om zelfstandig te bepalen met welke buren u het gesprek over de fundering moet aangaan.

Veilig en herstel zijn voor eigen risico

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van een woning, inclusief de fundering, ligt bij de eigenaar van het pand. Het is zijn taak om te zorgen dat het pand in een degelijke staat verkeert. Volgens het Bouwbesluit moet een huis bestand zijn tegen de krachten die erop inwerken, wat met een defecte fundering niet de situatie is. Daarnaast stelt de Woningwet dat een eigenaar verplicht is zijn pand in een goede staat te behouden en niet te laten vervallen.

Subsidies en leningen voor funderingsherstel

Voor het herstellen van uw fundering in Rotterdam zijn er verschillende subsidies en aantrekkelijke leningen beschikbaar. Hiermee hoopt de Rijksoverheid en gemeente huiseigenaren tegemoet te komen en zo de financiële lasten te verlichten. Voor gedetailleerde informatie over deze subsidieregelingen en leningen kan u terecht op onze pagina erover.

Woning kopen of verkopen in Rotterdam?

Het repareren van een fundering kan aanzienlijk in de kosten oplopen. Daarom is het van cruciaal belang dat u, als potentiële koper, goed geïnformeerd bent over de aankoop die u overweegt. Zorg ervoor dat de informatie over de funderingskwaliteit niet alleen betrouwbaar en compleet is, maar ook recent. Dit helpt latere problemen te voorkomen. Verkopers en hun makelaars zijn verplicht om bekende gebreken, inclusief eventuele funderingsproblemen, aan de koper te melden, hoewel dergelijke problemen niet altijd bekend zijn bij hen.

Kopers hebben de plicht om de kwaliteit van de woning te onderzoeken, een verantwoordelijkheid die bekend staat als de onderzoeksplicht. Dit houdt vaak in dat een bouwkundige keuring wordt uitgevoerd, waarbij zaken als verzakkingen en scheuren aan het licht kunnen komen. Echter, een dergelijke keuring biedt niet altijd inzicht in de staat van de fundering en de levensduur ervan. Voor een grondige evaluatie van de fundering is een specifiek funderingsonderzoek nodig.

Vraag advies via het Funderingsloket Rotterdam

Het Funderingsloket van de gemeente Rotterdam staat klaar om huiseigenaren te voorzien van zowel informatie als advies. In samenwerking met buren kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen bij de gemeente voor het onderzoek naar de fundering van hun huis. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een erkend bureau dat voldoet aan de kwaliteitsnormen voor ‘Funderingen onder gebouwen’. Wij zijn z’n erkende partner en kunnen u in contact brengen met een lokaal bureau dat zich bezighoud met funderingsherstel.

Veelgestelde vragen door Rotterdammers over funderingsherstel

Hoe wordt funderingsherstel gefinancierd?

Funderingsherstel is een kostbare zaak. In Rotterdam kunt u mogelijk gebruikmaken van de Funderingslening van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Dit fonds ondersteunt voornamelijk de bloksgewijze aanpak, waarbij de fundering van meerdere woningen in een bouwblok wordt hersteld. Alle eigenaren in het bouwblok moeten aan het funderingsherstel meedoen.

Wat als mijn buren funderingsproblemen hebben?

Als uw buren funderingsproblemen hebben en u deelt de fundering met hen, dan is het waarschijnlijk dat u ook funderingsproblemen heeft. Het is aan te raden om deze problemen samen met het hele blok aan te pakken, omdat het goedkoper is en schade aan niet-herstelde panden voorkomt. Als een buur weigert mee te werken, kan eventueel via de kantonrechter een machtiging worden aangevraagd.

Wat zijn de oorzaken van funderingsproblemen?

Funderingsproblemen kunnen veroorzaakt worden door verschillende factoren, waaronder aantasting van funderingshout door schimmels (paalrot) of bacteriën (palenpest), negatieve kleef, constructiefouten zoals onvoldoende palen of overbelasting, en slechte houtkwaliteit. Specifiek voor Rotterdam is paalrot vaak een groot probleem.

Welke methoden zijn er voor funderingsherstel?

Er zijn verschillende methoden voor funderingsherstel, variërend van het injecteren van de ondergrond tot het compleet vernieuwen van de fundering. De keuze van de methode hangt af van de onderliggende oorzaak en de staat van de fundering. Lees hier verder voor meer informatie over de methoden voor funderingsherstel.