Ga naar de inhoud
Home » Voorbeeld funderingsonderzoek

Voorbeeld funderingsonderzoek

Funderingsonderzoek Rapport Uitgevoerd door [Naam Onderzoeksbureau] Datum: [dd-mm-jjjj]


1. Introductie

In dit rapport presenteren wij de bevindingen van het funderingsonderzoek uitgevoerd aan [adres object]. De focus van het onderzoek lag op het identificeren van de impact van de verlaging van het grondwaterpeil op de fundering van het object.

2. Achtergrondinformatie

 • Objectgegevens: [Beschrijf het object, bijvoorbeeld type woning, bouwjaar, etc.]
 • Historie grondwaterpeil: [Geef historische gegevens van grondwaterpeil in het gebied]
 • Eerdere werkzaamheden: [Beschrijf eerdere funderings- of bouwwerkzaamheden indien bekend]

3. Onderzoeksmethoden

 • Visuele inspectie: Inspectie van externe en interne signalen van funderingsproblemen.
 • Technische metingen: Inclusief waterpassingen, grondboringen en eventueel sonderingen.
 • Historische analyse: Beoordeling van historische bouwtekeningen en documentatie.

4. Bevindingen

 • Visuele Inspectie: [Beschrijf de geïdentificeerde scheuren, verzakkingen, en andere visuele indicatoren]
 • Technische Metingen: [Presenteer de resultaten van de technische metingen, zoals de diepte van het grondwaterpeil, de staat van de funderingspalen, etc.]
 • Historische Analyse: [Eventuele relevante bevindingen uit historische gegevens]

5. Conclusies

 • Impact van Grondwaterpeilverlaging: [Concludeer de impact van de verlaging van het grondwaterpeil op de fundering]
 • Staat van de Fundering: [Geef een algemene beoordeling van de staat van de fundering]
 • Risicoanalyse: [Beoordeel het risico op verdere verzakking of schade]

6. Aanbevelingen

 • Herstelwerkzaamheden: [Geef aanbevelingen voor noodzakelijke herstelwerkzaamheden]
 • Preventieve Maatregelen: [Adviseer over maatregelen om verdere schade te voorkomen]
 • Monitoring: [Adviseer over het regelmatig monitoren van het grondwaterpeil en funderingsconditie]

7. Bijlagen

 • Technische tekeningen: [Bijgevoegde tekeningen of schema’s]
 • Fotografisch Bewijsmateriaal: [Foto’s genomen tijdens de inspectie]
 • Historische Documenten: [Kopieën van relevante historische documenten]

Wilt u een funderingsonderzoek laten uitvoeren door een bouwkundig expert? Dan kunnen wij van Fundering.help u in contact brengen met een expert in de buurt en een offerte voor funderingsonderzoek aanvragen.

Wat kan u met dit onderzoek?

Het resultaat van het funderingsonderzoek kan drie mogelijke uitkomsten hebben:

 1. Geen Funderingsproblemen: Indien het onderzoek aantoont dat er geen funderingsproblemen zijn, is verdere actie niet noodzakelijk.
 2. Toekomstige Herstelwerkzaamheden Nodig: Mocht het rapport aangeven dat er momenteel geen directe actie vereist is, maar dat herstel in de toekomst wel noodzakelijk zal zijn, dan is het belangrijk om de aanbevelingen op te volgen. Deze aanbevelingen zijn bedoeld om toekomstige schade te voorkomen.
 3. Dringende Noodzaak tot Herstel: Als uit het onderzoek blijkt dat de fundering in slechte staat is, is het essentieel om binnen enkele jaren funderings herstelwerkzaamheden uit te voeren. Dit is cruciaal om verdere schade te voorkomen en te zorgen dat de woning veilig bewoonbaar blijft.