Ga naar de inhoud
Home » Over Fundering.help

Over Fundering.help

Logo Fundering.help

In het huidige klimaat kampt Nederland steeds vaker met funderingsproblemen bij huizen en gebouwen. Deze problemen zijn te wijten aan diverse oorzaken, zoals bodemdaling en het veranderen van het klimaat, met name langdurige droogte. Deze omstandigheden veroorzaken schade aan funderingen, vooral bij panden gebouwd vóór 1970, die vaak zijn geconstrueerd op houten palen of een ondiep gemetselde fundering. Interessant is dat funderingsschade, ooit een voornamelijk West- en Noord-Nederlands vraagstuk, nu ook in andere delen van Nederland toeneemt door zakkend grondwater veroorzaakt door langdurig neerslagtekort​​. De Tweede Kamer wenst snel actie te ondernemen om burgers in Nederland te helpen met dit groeiende probleem.

Volgens de Vereniging Eigen Huis zijn funderingsproblemen vaak te herkennen aan scheve vloeren, vervormde deuren en ramen, grote scheuren in bouwmuren, en hoogteverschillen tussen de woning en de stoep. Veel huiseigenaren zijn zich niet bewust van hun funderingstype, wat essentieel is om risico’s te beoordelen. Informatie hierover is beschikbaar via de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Door de recente droogte en inklinking van klei- en veenbodems is er een toename van schade aan woningen. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) schat dat ongeveer een miljoen woningen de komende dertig jaar met funderingsproblemen te maken krijgen​​.

Daarnaast is er een financiële component die aandacht verdient. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) benadrukt dat informatie over funderings- en overstromingsrisico’s van essentieel belang is tijdens de oriëntatie- en koopfase van een woning. Het voorstel is dat verkopers en makelaars wettelijk verplicht worden om kopers te informeren over dergelijke risico’s. Dit zou invloed hebben op de taxatiewaarde en de leenmogelijkheden van de kopers, vooral als klimaatrisico’s nog niet in de prijs van de woning zijn verwerkt​​.

TNO, een Nederlandse organisatie, wijst op de complexiteit van de funderingsproblematiek. Naast houten palen zijn ook ondiepe funderingen, veel gebruikt tot de jaren ’70, gevoelig voor bodemdaling en fluctuerende grondwaterstanden. Funderingsproblemen kunnen variëren van kleine scheurtjes tot ernstige constructieproblemen zoals scheve huizen. TNO benadrukt het belang van het delen van kennis en ervaringen met funderingsproblemen, het ontwikkelen van nieuwe technieken en richtlijnen voor gegevensverzameling, en het voorkomen of herstellen van funderingsschade. Zij schatten dat de schadepost tot 2050 zo’n 20 tot 30 miljard euro zal bedragen, mits er maatregelen worden genomen​​.

Dit is een complex en groeiend probleem in Nederland, waarbij de noodzaak van bewustwording, preventie en een integrale aanpak steeds duidelijker wordt. Fundering.help neemt hiermee een belangrijke plek in de samenleving in en helpt Nederlanders met het aanpakken van dit groeiende probleem.

Het bedrijf Fundering.help

Met meer dan 30 jaar ervaring is Fundering.help een van de toonaangevende specialisten in funderingsherstel, en voorzien wij heel Nederland van deskundig advies op dit gebied. Momenteel werken we samen met honderden bouwkundige inspecteurs en constructeurs verspreid over Nederland. Deze professionals zijn bedreven in het diagnosticeren van funderingsproblemen en ondersteunen u van het opstellen van een actieplan tot de realisatie van een vernieuwde fundering. Dankzij ons landelijk netwerk van partners, kunnen wij snel en lokaal ondersteuning bieden.

Bedenk dat uitstel van funderingsherstel kan leiden tot toenemende complicaties. Wij adviseren u dan ook om zonder uitstel contact met ons op te nemen voor een grondig funderingsonderzoek.

Fundering.help onderdeel van Wayfaring B.V.
Eenhoornstraat 5,
2271 GL, Voorburg
Nederland
Ons kantoor is geen bezoekadres
Kvk: 89696441

Bereikbaar op doordeweekse dagen van 08:30-17:30 via telefoon op 030 608 1001 en email. Wilt u samenwerken neem dan direct contact met ons op.