Ga naar de inhoud
Home » Oorzaken van funderingsproblemen

Oorzaken van funderingsproblemen

Overzicht funderingsproblemen

Oorzaken funderingsproblemen
Oorzaken funderingsproblemen / Figuur credits: Goed Gefundeerd Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Hieronder volgt een overzicht met de meest voorkomende oorzaken van funderingsproblemen die herstel nodig hebben.

1. Bodemdaling en klimaatverandering

  • Bodemdaling: Veel gebieden in Nederland, met name in West- en Noord-Nederland, kampen met bodemdaling. Dit is vooral een probleem in gebieden met klei- en veengronden.
  • Klimaatverandering: Veranderingen in het klimaat leiden tot fluctuaties in het grondwaterpeil. Perioden van aanhoudende droogte en veranderende weerspatronen (zoals hoosbuien en stijgende zeespiegels) hebben directe gevolgen voor de stabiliteit van funderingen​​.

2. Houten paalfunderingen

  • Paalrot: Dit treedt op wanneer houten funderingspalen, die onder het grondwater moeten staan, droog komen te liggen en worden aangetast door schimmels. Deze schimmels krijgen een kans als ze door daling van het waterpeil voldoende zuurstof krijgen. Het is vaak te herkennen aan optrekkend vocht in de fundering.
  • Palenpest: Vooral grenenhouten palen kunnen aangetast worden door bacteriën, zelfs als ze onder water staan​​.

3. Negatieve kleef

  • Inklinkende Kleilagen: Soms kan een zware kleilaag die inklinkt, vast blijven kleven aan de funderingspalen en deze naar beneden trekken, wat leidt tot verzakking van de woning​​.

4. Constructiefouten bij bouw

  • Verkeerde funderingskeuzes tijdens de bouw, zoals het gebruik van te weinig of te korte palen, of een fundering op een te dunne zandlaag, kunnen decennia later funderingsproblemen veroorzaken​​.

5. Veranderingen in gebouwbelasting

  • Verbouwingen: Door verbouwingen en aanbouwen kan het gewicht en daarmee de belasting van de fundering toenemen, wat kan leiden tot overbelasting van de bestaande fundering​​. Hierdoor kunnen belastende hoogteverschillen voor de fundering groter zijn geworden.

6. Fundering ‘op staal’

  • Bij gebouwen zonder diepe paalfundering, vaak gefundeerd ‘op staal’, kunnen veranderingen in het grondwaterpeil of ongelijkmatige belasting door aanbouwen tot problemen leiden​​.

7. Overige factoren

  • Plantenwortels: Sterke wortels van bepaalde plantensoorten kunnen funderingen beschadigen.
  • Trillingen: Trillingen door verkeer, bouw- of sloopwerkzaamheden kunnen zowel funderingen ‘op staal’ als houten paalfunderingen beschadigen​​.

Ervaart u één van de bovenstaande indicatoren van funderingsproblemen dan kunnen wij u dringen verzoeken om actie te ondernemen tot funderingsherstel van uw woning. Hiermee bewaakt u de veilig en duurzaamheid van uw eigen woning en zal deze weer toekomstbestendig worden.