Ga naar de inhoud
Home » Hoogteverschillen in en rondom uw huis

Hoogteverschillen in en rondom uw huis

Waarom hoogteverschil rondom uw huis tot funderingsproblemen kan leiden

Een aantal redenen waarom hoogteverschillen kunnen wijzen op funderingsproblemen zijn:

  1. Verzakking van het Huis: Als een huis verzakt, vaak in gebieden met houten paalfunderingen zoals Amsterdam en Rotterdam, kan dit leiden tot zichtbare hoogteverschillen tussen verschillende delen van het huis of tussen het huis en de omgeving, zoals de stoep.
  2. Evenredige Verzakking: Soms verzakt een huis evenredig, wat moeilijker te herkennen is. In deze gevallen kan de stoep of het trottoir als referentiepunt worden gebruikt. Als het huis merkbaar lager ligt dan de omgeving, kan dit duiden op funderingsproblemen.
  3. Ongelijke Belasting: Hoogteverschillen kunnen ook ontstaan door ongelijke belasting van de fundering, bijvoorbeeld door latere toevoegingen zoals een dakopbouw of andere constructieve wijzigingen.

Het is belangrijk om bij het waarnemen van dergelijke tekenen een deskundige in te schakelen voor een nauwkeurige diagnose en advies over mogelijke herstelwerkzaamheden aan de fundering. Funderingsproblemen kunnen complex zijn en vereisen vaak gespecialiseerde kennis en technieken voor een effectieve aanpak. Wij van Fundering.help kunnen u hierbij helpen.

Een ander groot probleem bij het verzakken van uw woning is het grondwaterpeil in Nederland. De invloed van grondwater op uw fundering is zeer groot.