Ga naar de inhoud
Home » Grondwaterstand kan funderingsproblemen geven

Grondwaterstand kan funderingsproblemen geven

Paalrot, negatieve kleef en ongelijke zetting

Naast paalrot zijn er nog andere funderingsproblemen die verband houden met een lage grondwaterstand:

  1. Negatieve Kleef: Dit treedt op door bodemdaling. De zakkende grond trekt de fundering omlaag, wat verergerd wordt door een droge bodem die zwaarder is dan een natte bodem. Dit resulteert in extra belasting op de funderingen.
  2. Ongelijke Zettingen: Bij lage grondwaterstanden kunnen ongelijkmatige zettingen schade veroorzaken aan panden die ‘op staal’ zijn gefundeerd, met name in gebieden met veen- en/of kleilagen.

In gebieden zoals klei- en veengronden, vooral in West- en Noord-Nederland, zijn de risico’s op funderingsproblemen door droogte aanzienlijk. Zelfs in gebieden die minder gevoelig zijn voor zetting, zoals Friesland en de regio van Zevenaar tot Geldermalsen, zijn meldingen ontvangen van funderingsproblemen door lage grondwaterstanden.

Een belangrijke maatregel die huiseigenaren kunnen nemen om de risico’s van funderingsproblemen te verminderen, is investeren in een infiltratiesysteem. Dit systeem helpt om de funderingspalen ook tijdens droogte onder water te houden.

Het is essentieel dat huiseigenaren zich bewust zijn van deze problemen en proactief handelen om schade te voorkomen of te beperken. Bij het vermoeden van funderingsproblemen is het raadzaam een deskundige in te schakelen voor een gedegen funderingsonderzoek. Daarnaast is het aan te bevelen om in gesprek te gaan met lokale autoriteiten of waterschappen over de situatie en mogelijke oplossingen. Wij van Fundering.help kunnen u hierbij helpen om zo to funderingsherstel over te gaan.

Voor meer informatie over funderingsproblemen en de invloed van de grondwaterstand, kunt u de websites van Vereniging Eigen Huis, Sweco Nederland, het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek en Waterforum raadplegen.