Ga naar de inhoud
Home » Funderingsherstel technieken

Funderingsherstel technieken

Fundering herstellen met verschillende technieken

Hieronder volgt een uitgebreide uiteenzetting van de verschillende funderingstechnieken die in Nederland worden toegepast voor funderingsherstel. We hebben ze opgesomd in de volgorde die het meest gangbaar is en voorkomt in Nederland. Wat voor u vooral belangrijk is om gemeente en verzekeringspartijen mee te krijgen in deze kostbare herstelpost van uw huis.

Onderstaande video van de gemeente Rotterdam geeft een inleiding in hoe funderingsherstel in zijn werk gaat en waarom het nodig is. Gezien de funderingen in Rotterdam een acuut probleem vormen voor de bewoners. Daaronder vindt u verschillende vormen van fundatie versteviging of reparatie.

1. Schroef injectiepalen

 • Toepassing: Deze techniek wordt gebruikt voor het vernieuwen van funderingen en wordt gekenmerkt door de afwezigheid van trillingen tijdens het plaatsen, wat de kans op schade aan het pand en aangrenzende huizen minimaliseert. Het is met name geschikt voor beperkte ruimtes waar heien niet mogelijk is.
 • Voordelen: Deze methode wordt vaak aanbevolen door gemeenten en verzekeringsmaatschappijen vanwege de kwaliteit en betrouwbaarheid​​.

De schroef injectiepalen techniek uitgelegd in het kort: de schroef-injectiepaal is een paalsysteem dat in grout en zand gemengd wordt en kenmerkt zich door een installatieproces zonder trillingen en met weinig geluidsoverlast. Dit systeem wordt door middel van schroeven in de grond gebracht.

Bij het bereiken van de stevige funderingslaag, vermengt de grout zich met het zand om zo een in situ gemengd groutlichaam te vormen met een diameter die gelijk is aan die van de schroefpunt. Dit paalsysteem is bijzonder geschikt voor locaties met beperkte ruimte en is in staat om aanzienlijke druk- en trekkrachten op te vangen.

De paalconstructie vindt plaats door het inschroeven van stalen buissegmenten van wisselende lengtes, aangepast aan de beschikbare ruimte voor de werkzaamheden. Deze buissegmenten worden verbonden met een trompverbinding. Het onderste buissegment beschikt over twee schroefbladen en een groutuitstroomopening. Tijdens het schroeven wordt grout door de punt van de paal geïnjecteerd, waardoor een in situ gemengd groutlichaam ontstaat.

Dankzij de gunstige effecten van de groutinjectie tijdens het schroefproces, is er in principe geen beperking in de diepte die de Schroef-Injectiepaal kan bereiken.

2. Tafelconstructie

 • Toepassing: Bij deze methode worden nieuwe funderingspalen naast de oude geplaatst, waarna een betonnen tafel wordt gestort die de belasting van de muren opvangt.
 • Voordelen: Geschikt voor panden met grote schade of instabiliteit.

De tafelconstructie uitgelegd in het kort: een nieuwe betonvloer, ondersteund door segmentpalen, draagt via inkepingen de belasting van de bestaande muren over. Naast de oude funderingspalen worden nieuwe segmentpalen geplaatst of gedrukt, vlak bij de belastende muren. Dit persen gebeurt met minimale trillingen om schade aan het gebouw of omliggende panden te voorkomen. De segmentpalen, die bestaan uit delen van ongeveer 1,5 tot 2 meter, worden bovenaan afgesneden en voorzien van wapening die uitstrekt naar inkepingen in de muur. Op deze wapening wordt vervolgens een betonvloer gestort, die door de wapening gekoppeld is aan zowel de nieuwe palen als de belastende muren.

Deze nieuwe fundering vormt eigenlijk een gewapende betonplaat die de heipalen verbindt met de muren, waarbij de betonvloer het gewicht van het gebouw overbrengt op de nieuwe palen. De oude palen verliezen hiermee hun dragende functie en kunnen in de loop van de tijd vergaan zonder het gebouw te beïnvloeden.

Indien gewenst kan de betonvloer ook worden uitgevoerd als een betonnen bak, wat leidt tot een kelderconstructie. Hierdoor levert het funderingsherstel niet alleen stabiliteit, maar ook extra ruimte voor de woning. Let wel op bij het kelderen is vaak een extra vergunning nodig. Het kan tevens extra kosten met zich meebrengen.

3. Palen uit de muur gedrukt

 • Toepassing: Hierbij worden segmentpalen de grond ingedrukt die de bestaande muren ondersteunen.
 • Voordelen: Deze methode kan effectief zijn bij beperkte ruimtes en biedt een stabiele ondersteuning voor bestaande muren.

De palen uit de muur druk techniek in het kort: Door inkassingen in de muur te maken, worden segmentpalen de grond ingeperst die de last van de bestaande muren overnemen. Deze inkassingen, waarlangs de palen de grond in worden geleid, kunnen zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de muur worden aangebracht (zoals afgebeeld aan de buitenzijde in de tekening). Tijdens het inbrengen van de palen fungeren de muren van het bestaande huis als contragewicht.

4. Randbalk van beton of staal

 • Toepassing: Een randbalk wordt gebruikt om de belasting van muren over te dragen op nieuwe segmentpalen.
 • Voordelen: Zorgt voor een gelijkmatige belastingsoverdracht en kan structurele integriteit verbeteren.

Randbalk van beton of staal techniek in het kort: een nieuw geplaatste randbalk zorgt voor overdracht van de muurlast naar de nieuwe palen. Nabij de muren worden nieuwe segmentpalen, ofwel aan de buitenkant of aan de binnenkant van het gebouw, de grond in gebracht. De wapening in deze palen loopt door in de op locatie gestorte randbalk, die door middel van inkassingen verbonden is met de muren. Dit resulteert in een stevige verankering van de muren aan de nieuwe palen. Zo wordt het gewicht van de muren via de randbalk effectief verdeeld over de nieuwe palen.

5. Fundering ‘op staal’

 • Toepassing: Dit type fundering wordt vaak gebruikt bij gebouwen zonder diepe paalfundering, bestaande uit een betonnen of gemetselde rand van ongeveer een meter diep.
 • Voordelen: Minder gevoelig voor bodemdaling en vaak goedkoper dan diepe paalfunderingen.

Lees hier alles over een fundering op staal.

6. Expansiehars

Funderingsherstel met expansiehars is een innovatieve techniek die veel voordelen biedt voor de versteviging en stabilisatie van verzakte funderingen. Met deze methode wordt er speciale expansiehars diep in de bodem geïnjecteerd. Deze hars expandeert en vult holtes, verstevigt de grond en kan zelfs de fundering liften. Het proces is snel, minimaal invasief en vereist geen zware machines, wat het ideaal maakt voor zowel residentiële als commerciële gebouwen.

Voordelen: Deze methode is bijzonder geschikt voor zowel het stabiliseren van bestaande structuren als het voorbereiden van de grond voor zware industriële toepassingen. Het belang van verticale injecties op meerdere diepteniveaus om een uniforme en duurzame versteviging te garanderen, wat bijdraagt aan de algehele effectiviteit van de funderingsherstelprocedure.

7. Aanbrengen extra fundering

 • Toepassing: In sommige situaties, zoals bij de aanleg van infrastructuur zoals tunnels of bij historische gebouwen, kan het nodig zijn om extra fundering aan te brengen voor extra ondersteuning. Dit is in essentie een extra fundering onder/om de bestaande.
 • Voordelen: Biedt extra stabiliteit en draagkracht voor complexe bouwprojecten.

Akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen

 • Toepassing: Gebruikt om de integriteit van betonnen funderingspalen te beoordelen.
 • Voordelen: Biedt gedetailleerde informatie over de staat van bestaande palen.

Nieuwe technieken en richtlijnen

 • Ontwikkeling: Er is voortdurend onderzoek naar nieuwe technieken en richtlijnen om funderingsproblemen te voorkomen of effectiever te herstellen.
 • Voordelen: Innovatieve oplossingen kunnen efficiënter en kosteneffectiever zijn.

Het is belangrijk te benadrukken dat de keuze voor een specifieke funderingstechniek afhankelijk is van de unieke situatie van het pand, zoals de bodemgesteldheid, de aard van de schade, en de beschikbare ruimte voor herstelwerkzaamheden. Daarom is deskundig advies essentieel bij het kiezen van de juiste aanpak voor funderingsherstel. Wij van Fundering.help kunnen u hierbij helpen.